Metody nauczania

Angielski   |   Metody nauczania   |   Szkoły angielskiego   |   Kontakt    

Metody nauczania angielskiego

Metoda audiolingwalna
Metoda audiowizualna
Metoda Berlitza
Metoda Sita
Metoda Callana
Metoda elicytacji
Metoda komunikacyjna
Metoda translacyjno-gramatyczna
Metoda naturalna
Metoda reagowania ciałem
Metoda Community Language Learning
Metoda The Silent Way

angielski

Metoda audiolingwalna

Celem tej metody jest wykształcenie nawyków i zwalczanie błędów za pomocą drillingu. Błędne nawyki są tu zwalczane za pomocą wielokrotnego powtarzania i odgrywania różnych scenek dialogowych. Nacisk się tutaj kładzie na słuchanie, a dopiero potem uruchamiane jest przy tej metodzie mówienie, czytanie i na koniec pisanie.

Nauczyciel w tej metodzie nauczania języka angielskiego jest modelem do naśladowania. Zadaniem nauczyciela jest kontrolowanie zachowań językowych uczniów.
Polecamy:   podatki Wrocław   przeprowadzki warszawa   nauka chińskiego online

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o metodach nauczania języka angielskiego, to ta strona jest dla Ciebie dobrym początkiem.
Poznasz tu nie tylko metody, ale i możesz zapoznać się z prezentowanymi szkołami i wyszczególnieniem w nich metod nauczania języka angielskiego. język angielski
Copyright © 2009 Język angielski - metody nauczania i szkoły angielskiego.