Metody nauczania

Angielski   |   Metody nauczania   |   Szkoły angielskiego   |   Kontakt    

Metody nauczania angielskiego

Metoda audiolingwalna
Metoda audiowizualna
Metoda Berlitza
Metoda Sita
Metoda Callana
Metoda elicytacji
Metoda komunikacyjna
Metoda translacyjno-gramatyczna
Metoda naturalna
Metoda reagowania ciałem
Metoda Community Language Learning
Metoda The Silent Way

angielski

Metoda Berlitza

Stosując tę metodę nauczyciel mówi tylko po angielsku, wspomagając się rysunkami, gestami, mimiką twarzy. Stosowane są proste pytania. Nauka polega na powtarzaniu struktur.

Uczeń mówi przynajmniej w 50% czasu lekcji. Metoda ta zakłada naturalny sposób przyswajania języka, a przyswajanie reguł gramatycznych nijako "przy okazji". Nauczyciel - często native speaker jest wzorcem, ale uczeń również pełni aktywną rolę - jest to uczenie języka przez używanie go.

Polecamy:   podatki Wrocław   przeprowadzki warszawa   nauka chińskiego online

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o metodach nauczania języka angielskiego, to ta strona jest dla Ciebie dobrym początkiem.
Poznasz tu nie tylko metody, ale i możesz zapoznać się z prezentowanymi szkołami i wyszczególnieniem w nich metod nauczania języka angielskiego. język angielski
Copyright © 2009 Język angielski - metody nauczania i szkoły angielskiego.