Metody nauczania

Angielski   |   Metody nauczania   |   Szkoły angielskiego   |   Kontakt    

Metody nauczania angielskiego

Metoda audiolingwalna
Metoda audiowizualna
Metoda Berlitza
Metoda Sita
Metoda Callana
Metoda elicytacji
Metoda komunikacyjna
Metoda translacyjno-gramatyczna
Metoda naturalna
Metoda reagowania ciałem
Metoda Community Language Learning
Metoda The Silent Way

angielski

Metoda Callana

Nauczyciel używa tylko języka angielskiego, nie zadaje zadań domowych. Uczeń głównie słucha i stara się mówić. Nie podaje się zasad gramatycznych wprost. Ważna jest też szybkość mówienia.

Pytania powtarzane są dopóki prędkość odpowiedzi nie jest satysfakcjonująca. Metoda przydatna dla osób, które chcą opanować język praktyczny na poziomie pozwalającym na w miarę swobodne komunikowanie się w sprawach dnia codziennego.

Zaburzona interakcja między uczniem a nauczycielem. Nauczyciel natychmiast poprawia błędy w wypowiedziach. Nie wolno robić notatek. Metoda odtwórcza, nie uczy samodzielnego myślenia.

Polecamy:   podatki Wrocław   przeprowadzki warszawa   nauka chińskiego online

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o metodach nauczania języka angielskiego, to ta strona jest dla Ciebie dobrym początkiem.
Poznasz tu nie tylko metody, ale i możesz zapoznać się z prezentowanymi szkołami i wyszczególnieniem w nich metod nauczania języka angielskiego. język angielski
Copyright © 2009 Język angielski - metody nauczania i szkoły angielskiego.