Metody nauczania

Angielski   |   Metody nauczania   |   Szkoły angielskiego   |   Kontakt    

Metody nauczania angielskiego

Metoda audiolingwalna
Metoda audiowizualna
Metoda Berlitza
Metoda Sita
Metoda Callana
Metoda elicytacji
Metoda komunikacyjna
Metoda translacyjno-gramatyczna
Metoda naturalna
Metoda reagowania ciałem
Metoda Community Language Learning
Metoda The Silent Way

angielski

Metoda Community Language Learning

Uczniowie są tu postrzegani jako "klienci" a nauczyciele jako "doradcy". Najistotniejsze dla procesu uczenia się są: atmosfera wzajemnego zaufania i wsparcia.

Uczniom pozwala się używać języka ojczystego,nauczyciel tłumaczy wypowiedzi uczniów, po czym uczniowie próbują je zastosować.

Wypowiedzi uczniów w języku obcym są nagrywane, a następnie odsłuchiwane. Uczniowie zaczynają używać języka obcego samodzielnie (bez tłumaczenia) kiedy czują się już wystarczająco pewnie. Zachęca się uczniów do wyrażania swoich emocji i uczuć oraz spostrzeżeń odnośnie procesu uczenia.

Nauczyciel okazuje zrozumienie. Metoda ta nie tylko zmierza w kierunku nauczenia uczniów posługiwania się językiem obcym w sposób komunikatywny, ale również usiłuje zachęcić uczniów do stopniowego przejmowania odpowiedzialności za własne postępy w nauce. Uczenie się i nauczanie w przyjaznych warunkach, gdzie nauczyciel i uczeń są postrzegani jako "całe osoby" ("whole person"), gdzie intelekt i zdolności nie są odseparowane od uczuć, uważane są za kluczowe w tej metodzie.

Polecamy:   podatki Wrocław   przeprowadzki warszawa   nauka chińskiego online

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o metodach nauczania języka angielskiego, to ta strona jest dla Ciebie dobrym początkiem.
Poznasz tu nie tylko metody, ale i możesz zapoznać się z prezentowanymi szkołami i wyszczególnieniem w nich metod nauczania języka angielskiego. język angielski
Copyright © 2009 Język angielski - metody nauczania i szkoły angielskiego.