Metody nauczania

Angielski   |   Metody nauczania   |   Szkoły angielskiego   |   Kontakt    

Metody nauczania angielskiego

Metoda audiolingwalna
Metoda audiowizualna
Metoda Berlitza
Metoda Sita
Metoda Callana
Metoda elicytacji
Metoda komunikacyjna
Metoda translacyjno-gramatyczna
Metoda naturalna
Metoda reagowania ciałem
Metoda Community Language Learning
Metoda The Silent Way

angielski

Metoda komunikacyjna

Rozwijana jest głównie sprawność mówienia. Uczniowie są zachęcani do wyrażania prawdziwych opinie, w których opierają się na tym co już wiedzą na temat języka. Używany jest przede wszystkim język nauczany.

Ćwiczenia koncentrują się na przekazaniu informacji, wyrażaniu znaczenia, a nie na formie językowej. Dopóki wypowiedzi uczniów są zrozumiałe dla odbiorcy, dopóty nauczyciel je akceptuje. Nie ma świadomego tłumaczenia reguł gramatycznych.

Błędy językowe, zwłaszcza gramatyczne nie są poprawiane przez nauczyciela. Jeżeli informacja jest dla odbiorcy zrozumiała, błędy są ignorowane. W metodzie komunikacyjnej zmienia się rola nauczyciela - nie jest on osobą centralną, lecz pomocnikiem, którego rola polega na wyborze tematu, wyborze ćwiczeń do rozwijania sprawności mówienia, wspomagania i monitorowania procesu przyswajania języka obcego. Zajęcia są często przeprowadzane w małych grupach lub parach.

Polecamy:   podatki Wrocław   przeprowadzki warszawa   nauka chińskiego online

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o metodach nauczania języka angielskiego, to ta strona jest dla Ciebie dobrym początkiem.
Poznasz tu nie tylko metody, ale i możesz zapoznać się z prezentowanymi szkołami i wyszczególnieniem w nich metod nauczania języka angielskiego. język angielski
Copyright © 2009 Język angielski - metody nauczania i szkoły angielskiego.