Metody nauczania

Angielski   |   Metody nauczania   |   Szkoły angielskiego   |   Kontakt    

Metody nauczania angielskiego

Metoda audiolingwalna
Metoda audiowizualna
Metoda Berlitza
Metoda Sita
Metoda Callana
Metoda elicytacji
Metoda komunikacyjna
Metoda translacyjno-gramatyczna
Metoda naturalna
Metoda reagowania ciałem
Metoda Community Language Learning
Metoda The Silent Way

angielski

Metoda naturalna

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, dlatego dzieci uczą się tak, jak uczą się języka ojczystego, czyli w sposób zupełnie niewymuszony i naturalny.

Nauczyciel - lektor posługuje się prostym i naturalnym językiem, mówiąc o tym, co się dzieje w danej chwili, stosując wiele mimiki i gestów i powtarzając swą wypowiedź na wiele różnych sposobów.

Metoda ta zakłada, że dzieci zaczną reagować w danej sytuacji i nie wymaga się od nich od razu mówienia.

Polecamy:   podatki Wrocław   przeprowadzki warszawa   nauka chińskiego online

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o metodach nauczania języka angielskiego, to ta strona jest dla Ciebie dobrym początkiem.
Poznasz tu nie tylko metody, ale i możesz zapoznać się z prezentowanymi szkołami i wyszczególnieniem w nich metod nauczania języka angielskiego. język angielski
Copyright © 2009 Język angielski - metody nauczania i szkoły angielskiego.