Metody nauczania

Angielski   |   Metody nauczania   |   Szkoły angielskiego   |   Kontakt    

Metody nauczania angielskiego

Metoda audiolingwalna
Metoda audiowizualna
Metoda Berlitza
Metoda Sita
Metoda Callana
Metoda elicytacji
Metoda komunikacyjna
Metoda translacyjno-gramatyczna
Metoda naturalna
Metoda reagowania ciałem
Metoda Community Language Learning
Metoda The Silent Way

angielski

Metoda reagowania ciałem

Nauczyciel wydaje polecenia w języku angielskim, ich wykonanie demonstruje najpierw samodzielnie, a później angażowane są dzieci.

Metoda ta wymaga połączenia pracy obu półkul mózgu, tak aby uaktywnić jednocześnie mowę i ruch fizyczny. Metoda ta cieszy się dużym uznaniem, dzięki wykorzystaniu różnych przedmiotów dla stworzenia kontekstu sytuacyjnego.

Stosowanie tej metody ułatwia dzieciom zapamiętywanie słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką.
Polecamy:   podatki Wrocław   przeprowadzki warszawa   nauka chińskiego online

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o metodach nauczania języka angielskiego, to ta strona jest dla Ciebie dobrym początkiem.
Poznasz tu nie tylko metody, ale i możesz zapoznać się z prezentowanymi szkołami i wyszczególnieniem w nich metod nauczania języka angielskiego. język angielski
Copyright © 2009 Język angielski - metody nauczania i szkoły angielskiego.