Metody nauczania

Angielski   |   Metody nauczania   |   Szkoły angielskiego   |   Kontakt    

Metody nauczania angielskiego

Metoda audiolingwalna
Metoda audiowizualna
Metoda Berlitza
Metoda Sita
Metoda Callana
Metoda elicytacji
Metoda komunikacyjna
Metoda translacyjno-gramatyczna
Metoda naturalna
Metoda reagowania ciałem
Metoda Community Language Learning
Metoda The Silent Way

angielski

Metoda Sita

Jedną z najbardziej znanych metod uczenia się wykorzystującą wiedzę na temat pracy mózgu i właściwości relaksu jest METODA SITA, która wykorzystywana jest do nauki języków obcych . Jest to metoda, dzięki której możliwa jest synchroniczna praca obu półkul i uzyskiwanie szybkich efektów w bardzo krótkim czasie.

Uczenie się przy maksymalnym rozluźnieniu ciała umożliwia skuteczniejszą, szybszą naukę i zapamiętywanie nowej partii materiału. Zajęcia odbywają się na przemian: z lektorem i w laboratorium z urządzeniami SITA.

Polecamy:   podatki Wrocław   przeprowadzki warszawa   nauka chińskiego online

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o metodach nauczania języka angielskiego, to ta strona jest dla Ciebie dobrym początkiem.
Poznasz tu nie tylko metody, ale i możesz zapoznać się z prezentowanymi szkołami i wyszczególnieniem w nich metod nauczania języka angielskiego. język angielski
Copyright © 2009 Język angielski - metody nauczania i szkoły angielskiego.