Metody nauczania

Angielski   |   Metody nauczania   |   Szkoły angielskiego   |   Kontakt    

Metody nauczania angielskiego

Metoda audiolingwalna
Metoda audiowizualna
Metoda Berlitza
Metoda Sita
Metoda Callana
Metoda elicytacji
Metoda komunikacyjna
Metoda translacyjno-gramatyczna
Metoda naturalna
Metoda reagowania ciałem
Metoda Community Language Learning
Metoda The Silent Way

angielski

Metoda The Silent Way

Metoda ta kładzie nacisk na samodzielność ucznia oraz eksperymentalny aspekt poznawania języka. Błędy postrzegane są jako naturalny element w procesie uczenia, a jednocześnie przypisuje się im rolę kluczowego narzędzia w rękach ucznia, za pomocą którego ma on sposobność testowania hipotez, które tworzy na temat języka obcego, wysnuwania wniosków odnośnie języka za pomocą metody prób i błędów.

Nauczyciel jest osobą wspierającą uczniów, podczas gdy ci odkrywają zasady języka dla siebie samych, a nie uczą się na pamięć czy imitują. Promowana jest samodzielność. Nauczyciel mówi jak najmniej i stopniowo "wycisza" i wycofuje się w procesie uczenia.
Polecamy:   podatki Wrocław   przeprowadzki warszawa   nauka chińskiego online

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o metodach nauczania języka angielskiego, to ta strona jest dla Ciebie dobrym początkiem.
Poznasz tu nie tylko metody, ale i możesz zapoznać się z prezentowanymi szkołami i wyszczególnieniem w nich metod nauczania języka angielskiego. język angielski
Copyright © 2009 Język angielski - metody nauczania i szkoły angielskiego.