Metody nauczania

Angielski   |   Metody nauczania   |   Szkoły angielskiego   |   Kontakt    

Metody nauczania angielskiego

Metoda audiolingwalna
Metoda audiowizualna
Metoda Berlitza
Metoda Sita
Metoda Callana
Metoda elicytacji
Metoda komunikacyjna
Metoda translacyjno-gramatyczna
Metoda naturalna
Metoda reagowania ciałem
Metoda Community Language Learning
Metoda The Silent Way

angielski

Metoda translacyjno-gramatyczna

To jedna z najstarszych i tradycyjnych metod nauczania języka obcego. Koncentruje się głównie na języku pisanym. Przydatna w tłumaczeniu tekstów obcojęzycznych.

Uczy stosowania zasad gramatycznych, nauczanie odbywa się w języku ojczystym ucznia.

Teksty są czytane, tłumaczone i omawiane pod kątem słownictwa i struktur gramatycznych, częste są porównania obu języków.

Nauczyciel pełni rolę autorytetu, przy podrzędnej roli ucznia spełniającego jego polecenia.

Metoda przydatna dla głębokiego zrozumienia struktur gramatycznych i rozwoju zasobu słów na przykładzie języka literackiego.

Jej wadą jej brak odniesienia do osobistych przeżyć i doświadczeń ucznia.

Polecamy:   podatki Wrocław   przeprowadzki warszawa   nauka chińskiego online

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o metodach nauczania języka angielskiego, to ta strona jest dla Ciebie dobrym początkiem.
Poznasz tu nie tylko metody, ale i możesz zapoznać się z prezentowanymi szkołami i wyszczególnieniem w nich metod nauczania języka angielskiego. język angielski
Copyright © 2009 Język angielski - metody nauczania i szkoły angielskiego.